Σεμινάρια PLS και APLS στη ΜΕΘ Παίδων ΠΑΓΝΗ

Σεμινάρια APLS και PLS στη ΜΕΘ Παίδων ΠΑΓΝΗ.

PLS στις 14 Μαρτίου 2015

APLS στις 20-22 Μαρτίου 2015

Αίτηση Συμμετοχής APLS

Αίτηση Συμμετοχής PLS

poster