Σεμινάρια APLS στη Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο APLS στη Θεσσαλονίκη στο Porto Palace Hotel

13 και 14 Μαρτίου 2015

poster