Σεμινάριο Εκπαιδευτών APLS

Σεμινάριο Εκπαιδευτών Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά 


30-31 Μαϊου 2014 
Hotel Amalia 
Σύνταγμα Αθήνα


Active Image