Περιεχόμενο Σεμιναρίων

Ο βασικός στόχος του APLS είναι να διδάξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση παιδιών με απειλητική για τη ζωή νόσο ή τραύμα εντός της πρώτης «χρυσής» ώρας από την εισαγωγή τους. Από το 2005 χρησιμοποιείται η αναθεωρημένη 4η έκδοση του προγράμματος, με νέο, αναπτυγμένο εγχειρίδιο (APLS manual) και DVD, τα οποία είναι ενημερωμένα με τα νεότερα δεδομένα της βιβλιογραφίας. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει περισσότερες διαδραστικές εκπαιδευτικές τεχνικές.

Αξίζει να αναφερθούμε λίγοπερισσότερο στον τρόπο διδασκαλίας των σεμιναρίων. Ο παραδοσιακός τρόπος των κλασικών διαλέξεων ανήκει στο παρελθόν. Η σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη, ειδικά όταν αναφέρεται σε εκπαίδευση ενηλίκων, έχει υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι, δεν προσλαμβάνουν και δεν μαθαίνουνμε τον ίδιο τρόπο.

Στα σεμινάριά μας, ακόμη και οι αναγκαίες παραδοσιακές διαλέξεις έχουν πάρει τον χαρακτήρα συζήτησης και αλληλεπίδρασης. Παράλληλα υπάρχουν θέματα που διδάσκονται μέσα από διαδικασίες παιχνιδιού, κουίζ, ρόλων, εμπειρίας και εξομοίωσης, εικονικών σεναρίων επειγόντων περιστατικών, μικρών φροντιστηρίων για ολιγάριθμη ομαδική εργασία, πρακτικής εξάσκησης με γνήσια νοσοκομειακά υλικά κλπ.

Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης, είναι ο βιωματικός και διαπροσωπικός της χαρακτήρας. Ο εκπαιδευόμενος υγειονομικός δεν αντιμετωπίζεται ως απρόσωπη μονάδα, αλλά ως ιδιαίτερος χαρακτήρας με συγκεκριμένο γνωσιακό υπόβαθρο και ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Η στενή σχέση «μέντορα-εκπαιδευόμενου», που δημιουργείται υποχρεωτικά για τον κάθε υποψήφιο, έχει σαν σκοπό να εντοπίσει τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητάς του και να τα χρησιμοποιήσει κατάλληλα με σκοπό την αποτελεσματική εκπαίδευση.

Ταυτόχρονα, αυτή η προσέγγιση προσφέρει ευχαρίστηση και απόλαυση μάθησης σε ένα οργανωμένο και ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον. Μεκανένα άλλο τρόπο δεν θα ήταν εφικτή η διεκπεραίωση ενός τόσο απαιτητικού σεχρόνο και κόπο, σεμιναρίου.

Από το Δεκέμβριο του 2007 κυκλοφορεί η Ελληνική έκδοση του εγχειριδίου του Σεμιναρίου. Παράλληλα δημιουργήθηκε η APLS/Virtual Learning Environment, ένας διαδικτυακός τόπος, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο Σεμινάριο (preCourseMCQ),να ενημερώνονται ελεύθερα για ό,τι νεότερο στη βιβλιογραφία, να υποβάλλουν σχετικά ερωτήματα και να πιστοποιούν διαρκώς τη διατήρηση και την επάρκεια των γνώσεών τους.

Αναγνωρίστηκε γρήγορα ότι ενώ οι γιατροί και οι νοσηλευτές που ασχολούνται με επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά, έβρισκαν ικανοποιητικό για τις ανάγκες τους, το περιεχόμενο του Σεμιναρίου του APLS, πολλοί άλλοι νεότεροι γιατροί και νοσηλευτές χρειάζονται επίσης εκπαίδευση, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Είναι προφανές ότι ένα τριήμερο κλειστό σεμινάριο απαιτεί σημαντικό χρόνο, κόπο, σχετικό υπόβαθρο καιοικονομική επιβάρυνση. Έτσι, παράλληλα με το τριήμερο πρόγραμμα APLS, οργανώθηκε το μονοήμερο σεμινάριο PLS και μάλιστα στον τόπο εργασίας του κάθε ενδιαφερομένου, αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Το Σεμινάριο PLS άρχισε πιλοτικά το 1996. Είναι παρόμοιο αλλάβραχύτερο του APLS. Περιλαμβάνει ένα μικρό αριθμό διαλέξεων σχετικά με τη Βασική και Εξειδικευμένη Αναζωογόνηση και την αντιμετώπιση του βαριά πάσχοντος ή τραυματισμένου παιδιού. Με τη βοήθεια φροντιστηρίων ενισχύεται η ικανότητα της κλινικής προσέγγισης. Διδάσκονται επίσης οι δεξιότητες που απαιτούνται κατά την αρχική αναζωογόνηση του παιδιού που βρίσκεται σε ανακοπή ή σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση.

Έλεγχος ποιότητας

Η αξία ενός σεμιναρίου σαν το APLS, μπορεί να διατηρηθεί μόνο με ένα σύστημα συνεχιζόμενου ποιοτικού ελέγχου. Η ανταπόκριση, οι αντιδράσεις και η κριτική των υποψηφίων ελέγχονται κεντρικά, παράλληλα με επισκέψεις επιτήρησης. Το δίκτυο των εκπαιδευτών συνδέεται ηλεκτρονικά σε ένα διαδικτυακό τόπο ελεγχόμενης πρόσβασης για ανταλλαγή πληροφοριών σε νεότερες εξελίξεις.

Για τα Σεμινάρια που γίνονται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, θεωρείται επιβεβλημένη η παρουσία 1-3 Βρετανών εκπαιδευτών ώστε να τηρείται και να διασφαλίζεται ο έλεγχος ποιότητας και τα εκπαιδευτικά standards. Η συνθήκη αυτή τηρείται απαρέγκλιτα σε όλα τα Σεμινάρια του Ελληνικού APLS.