Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία μας, αποτελεί το Ελληνικό τμήμα του APLS (Advanced Paediatric Life Support), του ALSG (Advanced Life Support Group), ενός από τους μεγαλύτερους φορείς εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική παγκοσμίως, με έδρα στο Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου.

To Eλληνικό Τμήμα, έχει την μορφή εταιρείας αστικής ευθύνης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία APLS HELLAS - Επείγουσα Ιατρική για Παιδιά και έδρα στην Αθήνα.

Τα Σεμινάρια μας εκτός της πιστοποίησης στον μητρικό οργανισμό ALSG, χαίρουν αναγνώρισης από τοΕυρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) και είναι επίσης πιστοποιημένα στην Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας μας,σκοπός της APLSHellas είναι η προώθηση τηςεκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού τωνΥπηρεσιών Υγείας, στην Επείγουσα Ιατρική για Παιδιά και ειδικότερα στη Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η APLSHellas έχει υιοθετήσει πλήρως του όρους και τους κανονισμούς του APLS,του οποίου αποτελεί αναγνωρισμένο παράρτημα στην Ελλάδα. Όπως κάθε εθνική επιτροπή, έτσι και η Ελληνική συμμετέχει με αντιπρόσωπό της στην στη Διεθνή Ομάδα Εργασίας (APLS Working Group),η οποία αποτελεί τον πυρήνα του σχεδιασμού, του ποιοτικού ελέγχου και τηςεξέλιξης των Σεμιναρίων, ενσωματώνοντας τα νεότερα επιστημονικά, ιατρικά και εκπαιδευτικά δεδομένα.

Αντίστοιχη είναι και η συμμετοχή και αντιπροσώπευσή μας στην Ομάδα Εργασίας για την Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά της ΕΕΚΑΑΝ στο ΚΕΣΥ.Τα Σεμινάριά μας απευθύνονται σε γιατρούς, ειδικούς ή ειδικευόμενους αναισθησιολόγους, παιδιάτρους, παιδοχειρουργούς, γενικούς γιατρούς και γιατρούς οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας που ασχολείται με παιδιά. Παράλληλα, νοσηλευτές, παραϊατρικόπροσωπικό Τμημάτων ή Κλινικών, διασώστες του ΕΚΑΒ, που αντιμετωπίζουν παιδιά, έχουν τη θέση τους στο κοινό των Σεμιναρίων μας. Η επιτυχής συμμετοχή σταΣεμινάρια πιστοποιείται στο Advanced Life Support Group και στην Eθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

Παράλληλα, η APLSHellas δραστηριοποιείται στην ευαισθητοποίηση των φορέων ιατρικής και νοσηλευτικής εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο της Επείγουσας Ιατρικής για Παιδιά, με ενεργό συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα Κλινικών,Επιστημονικών Εταιρειών, Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων, Ημερίδων, Συνεδρίων ήάλλων δραστηριοτήτων που οργανώνονται από διάφορους φορείς της επιστημονικήςκοινότητας. Οι εκπαιδευτές μας μπορούν να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό υλικόμας αναλόγως των αναγκών του κοινού στο οποίο απευθύνεται η εκάστοτεεκπαιδευτική δραστηριότητα.

Τέλος, πολύ σημαντική θεωρούμε τη δραστηριοποίησή μας στην εκπαίδευση του πληθυσμού και ειδικότερατων ατόμων που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με παιδιά. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς, γυμναστές ή μέλη άλλων φορέων μπορούν να εκπαιδευτούν με απλό και εύληπτο τρόπο σε βασικές αλλά σωτήριες γνώσεις και δεξιότητες Βασικής Υποστήριξης της Ζωής.

Οι άνθρωποι της APLS Hellas

Aπό τον Ιούνιο του 2002, μετά από ειδικό Σεμινάριο (Generic Instructor Course) διαμορφώθηκε η πρώτη Ομάδα Εκπαιδευτών, αποτελούμενη από 12 διαπιστευμένους Εκπαιδευτές(APLS Instructors), στους οποίους ανατέθηκε η αυτονομία και η διαχείριση του προγράμματος, υπό την πιστοποίηση και τον διαρκή έλεγχο ποιότητας του ALSG. Το Σεμινάριο αυτό, επαναλήφθηκε άλλες τρεις φορές εμπλουτίζοντας το δυναμικό της Ομάδας με άλλους 45 Εκπαιδευτές.

Οι Εκπαιδευτές είναι γιατροί διάφορων συναφών προς το παιδί ειδικοτήτων (παιδίατροι,αναισθησιολόγοι, παιδοχειρουργοί, εντατικολόγοι), προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και από διάφορες βαθμίδες (επιμελητές και διευθυντές ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί, γιατροί του ΕΚΑΒ, ιδιώτες). Η συμμετοχή τους δεν αποβλέπει σε καμία ανταμοιβή πέραν της ηθικής και της εκπλήρωσης των στόχων της εκπαίδευσης. Αυτό απαιτεί κατάθεση ψυχής και κόστος σωματικό, ψυχικό και συχνά οικονομικό.

Δυστυχώς, ελάχιστο είναι και το feedback που δέχονται εντός του συστήματος Υγείας που υπηρετούν, η ευγνωμοσύνη όμως των εκπαιδευόμενων και των στελεχών των νοσοκομείων που φιλοξενούν το Σεμινάριο, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της αξίας της προσπάθειάς τους.

Διοικητικό Συμβούλιο

To Διοικητικό Συμβούλιο της APLS Hellas για την τρέχουσα διετίααπαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Γιώργος Σπυρίδης, Παιδοχειρουργός, Πρόεδρος ΔΣ - μέλος Working Group ALSG
Λαμπρινή Βρανά, Παιδίατρος/ΜΕΘ, Αντιπρόεδρος ΔΣ
Έλενα Λογοθέτη, Αναισθησιολόγος, Ταμείας ΔΣ
Καλλιόπη Καραμολέγκου, Παιδίατρος, Μέλος ΔΣ
Δέσποινα Ιορδανίδου, Αναισθησιολόγος, Μέλος ΔΣ

…και οι οικονομικοί πόροι…

Η APLS Hellas είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χωρίς ίδιους πόρους. Τα Σεμινάρια λειτουργούν χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα διασφαλίζοντας όμως από τα δίδακτρα, τα δικαιώματα από το ALSG, την απόκτηση και συντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού, το εκπαιδευτικό υλικό των υποψηφίων, το γραμματειακό κόστος, χώρους υποδοχής καθώς και λειτουργικά έξοδα των εκπαιδευτών.