Η Επείγουσα Ιατρική για Παιδιά

Κοινός στόχος όλων των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με παιδιά, είναι η διάσωσή τους από απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Παράλληλα με την αναγκαία ευαισθητοποίηση, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική για Παιδιά, αποτελεί έναν από τους κυριότερους τρόπους επίτευξης αυτού του στόχου.

Πέραν της θεωρητικής κατάρτισης και των πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται, ηεπικράτηση μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ όλων των βαθμίδων υπηρεσιών υγείας, φαίνεται να είναι το τελικό ζητούμενο και αυτό καλούνται να εκπληρώσουν τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα Επείγουσας Ιατρικής.

Σε αφορά στα παιδιά, κατά το σχεδιασμό ενός στέρεου και εύληπτου εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί η αναγνώριση και η επείγουσα θεραπεία των συνηθέστερων απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων συμπεριλαμβανομένου και του σοβαρού τραύματος.

Με αυτόν τον τρόπο, παράλληλα μετην διδασκαλία της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, μπορεί κανείς να αναμένει μια αξιόλογη επίδραση στη θνητότητα των διαφόρων οξέων, αλλά ιάσιμων καταστάσεων της παιδικής ηλικίας.

Οι ελλείψεις, τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και δεξιοτήτων, είναι δυστυχώς προφανείς στην καθημερινή πρακτική και επιβεβαιώνονται από τη μεγάλη ζήτηση για συμμετοχή στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίως από νέους γιατρούς και νοσηλευτές που λόγω εργασιακών συνθηκών αντιμετωπίζουν εντονότερα το πρόβλημα και αισθάνονται την ανάγκη για υποστήριξη.

Ειδικότερα, με τη προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας για ανάπτυξη και αυτόνομη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων, η ανάγκη για κάλυψη αυτών των ελλείψεων, προβάλλει εντονότερη.

Η υπ. Αριθμ. Υ4α/οικ 15576, 5.2.2007 απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί «Κανόνων οργάνωσης συστήματος Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης», επιβεβαιώνει την αδήριτη ανάγκη οργάνωσηςκαι εκπαίδευσης στο ανωτέρω αντικείμενο και την προσπάθεια της χώρας μας νασυμπλεύσει με τα ευρωπαϊκά κεκτημένα.

Τέλος, η εφαρμογή εκπαιδευτικώνπρογραμμάτων Επείγουσας Ιατρικής, πιστοποιημένων σε εθνικό και ευρωπαϊκόεπίπεδο, αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη διασφάλιση της ποιότηταςκαι της αξιοπιστίας της παρεχόμενης γνώσης και εκπαίδευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τα Σεμινάρια Βασικής (PaediatricLife Support Course, PLS - Μονοήμερο πρόγραμμα) και Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά (Advanced Paediatric Life Support course, APLS - Πρόγραμμα τριών ημερών), φορέας των οποίων είναι η εταιρεία μας APLSHellas – Επείγουσα Ιατρική για Παιδιά.