Σχετικά με τα σεμινάρια

Η εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική για παιδιά - Advanced Paediatric Life Support Course

Αναγνωρίζεται γενικά, ότι σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής, η έκβαση της αναζωογόνησης, είναι πολύ φτωχή στα παιδιά. Έτσι, κατά την εκπαίδευση τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και του υπόλοιπου πληθυσμού, στην Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά, μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αναγνώριση και την αρχική αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καρδιακή ανακοπή, καθώς και η αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής, αυτής καθεαυτής.

Η αιτία της φτωχότερης έκβασης της καρδιακής ανακοπής στα παιδιά, συγκρινόμενη με ότι συμβαίνει στους ενήλικες, είναι οι διαφορετικές υποκείμενες παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτή. Οι πρωτοπαθείς καρδιακές παθήσεις είναι σπάνιες στα παιδιά. H συνηθέστερη αιτία καρδιακής ανακοπής στη βρεφική και παιδική ηλικία είναι η υποξία λόγω αναπνευστικής ανακοπής, οφειλόμενης σε διάφορα αίτια. Άλλες καταστάσεις όπως σηψαιμία, αναφυλαξία, αιμορραγία ή βαριά αφυδάτωση μπορούν να οδηγήσουν σε βραδυκαρδία και ασυστολία λόγω κυκλοφορικής ανεπάρκειας. Πολλές παθολογικές καταστάσεις ενσωματώνουν τόσο αναπνευστικές όσο και κυκλοφορικές διαταραχές και μπορεί παράλληλα να περιλαμβάνουν και στοιχεία από την καρδιά.

Γι’αυτούς τους λόγους, κατά το σχεδιασμό ενός στέρεου και εύληπτου εκπαιδευτικού προγράμματος, για επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με παιδιά, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί η αναγνώριση και η επείγουσα θεραπεία των συνηθέστερων απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων συμπεριλαμβανομένου και του σοβαρού τραύματος. Μόνο με αυτό τον τρόπο, παράλληλα με την διδασκαλία της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, μπορεί κανείς να αναμένει μια αξιόλογη επίδραση στη θνητότητα των διαφόρων οξέων αλλά ιάσιμων καταστάσεων της παιδικής ηλικίας. Το Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής σε Παιδιά (Advanced Paediatric Life Support Course, APLS), έχει αναπτύξει και διδάσκει μια συνολική και συστηματική προσέγγιση των ABC της Αναζωογόνησης σε οποιαδήποτε κατάσταση απειλεί τη ζωή των παιδιών.