Σεμινάριο PLS

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ PLS - PAEDIATRICLIFE SUPPORT COURSE

Γενική ιδέα

To ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΟΝΕ-DAY PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE,PLS) απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες και άλλους υγειονομικούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε διαδικασίες Αναζωογόνησης και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής Παιδιών και Βρεφών. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου, οι υποψήφιοι καθίστανται Διαπιστευμένοι Διασώστες Παιδιών-Βασικής Υποστήριξης (PLS Providers), από το Advanced Life Support Group του Ηνωμένου Βασιλείου, αναγνωρισμένο φορέα εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική και από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ), του ΚΕΣΥ.

Το Σεμινάριο, μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών τεχνικών, παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για:

  • την πρόληψη και θεραπεία της καρδιοαναπνευστικήςανακοπής σε παιδιά και βρέφη

  • την εφαρμογή στρατηγικών αρχικής αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων ή τραυμάτων σε παιδιά και βρέφη

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • Διαλέξεις,

  • Σταθμούςεκπαίδευσης πρακτικών δεξιοτήτων,

  • Φροντιστήρια,

  • Διδασκαλία και συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών.

Ένα μήνα περίπου, πριν την έναρξη του Σεμιναρίου, αποστέλλεται στους υποψήφιους περιληπτικό εγχειρίδιο το οποίο καλύπτει όλες τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου. Μαζί με το εγχειρίδιο αποστέλλεται και ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής, που θα βοηθήσει στην κατανόηση του περιεχομένου και θα ενθαρρύνει τη μελέτη, καθώς και άλλες πρακτικές πληροφορίες μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα.

Κόστος σεμιναρίου 130 ΕΥΡΩ

Το κόστος του Σεμιναρίου εξασφαλίζει το κύρος και την εγκυρότητα, ανταποδίδονταςσε ποιότητα και επάρκεια. Η APLSHellas, ως Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, δεν αποκομίζει οφέλη από τα έσοδα των Σεμιναρίων, παρά μόνον καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα των εκπαιδευτών και του Σεμιναρίου, καθώς και την αγορά, συντήρηση και αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού. Στην τιμή περιλαμβάνονται: Η συμμετοχή στο σεμινάριο, οι σημειώσεις, καφέδες, αναψυκτικά και ελαφρό γεύμα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Επιλογή Υποψηφίων

Ο αριθμός των υποψηφίων είναι περιορισμένος και ανέρχεται σε 24 ανά Σεμινάριο. Η επιλογή τους γίνεται ως εξής: 3 μήνες πριν την έναρξη, αποστέλλονται από τη γραμματεία δελτία συμμετοχής στις κλινικές που άπτονται του αντικειμένου. Ακολουθεί η επιλογή των συμμετεχόντων, βάσει διαφόρων κριτηρίων, κυρίως όμως του κατά πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις γνώσεις που θα αποκομίσουν. Σημαντικό επίσης είναι το κριτήριο της εντοπιότητας, ώστε να ωφεληθούν οι υγειονομικοί του Νοσοκομείου, της πόλης και της περιοχής που γίνεται το Σεμινάριο. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από το Συντονιστή του Σεμιναρίου σε συνεργασία με τον τοπικό Υπεύθυνο του Τμήματος ή της Κλινικής που θα φιλοξενήσει το Σεμινάριο. Η διαδικασία σχηματισμού της λίστας των υποψηφίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως πριν την έναρξη του Σεμιναρίου ώστε να υπάρξει χρόνος για την παραγγελία και την αποστολή του υλικού.

Περιεχόμενο

Το θεωρητικό μέρος διδάσκεται με μια σειρά διαλέξεων. Παράλληλα γίνεται πρακτική εκπαίδευση σε σταθμούς δεξιοτήτων, φροντιστήρια 6 ατόμων σε ειδικά θέματα,και εκπαίδευση σε εικονικά σενάρια βαρέως πασχόντων παιδιών, με ρεαλιστικό εποπτικό υλικό. Η πλήρης παρακολούθηση του Σεμιναρίου χωρίς την επιλογή της τελικής εξέτασης συνεπάγεται τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης. Εάν ο υποψήφιος το επιθυμεί μπορεί να πιστοποιήσει την επιτυχή παρακολούθηση συμμετέχοντας σε πρακτική εξέταση κατά την οποία θα πρέπει να επιδείξει την επάρκειά του στη Βασική Αναζωογόνηση ενός εικονικού περιστατικού χρησιμοποιώντας τις γνώσεις πουδιδάχθηκαν στο Σεμινάριο. Η επιτυχής εξέταση συνεπάγεται τη χορήγηση του πιστοποιητικού επιτυχούς συμμετοχής, με την πιστοποίηση του Advanced Life Support Group και της Eθνικής Επιτροπής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης με 8 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι για 4 χρόνια.

Εκπαιδευτικό συμβούλιο

Την Επιστημονική ευθύνη του Σεμιναρίου έχει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους εκπαιδευτές, τον διευθυντή και τον συντονιστή. Αυτοί συνεδριάζουν σε ιδιαίτερο χώρο, για τα διάφορα σχετικά με το Σεμινάριο θέματα. Για κάθε υποψήφιο κάποιος από το Συμβούλιο εκτελεί χρέη μέντορα και είναι δίπλα στον κάθε υποψήφιο για κάθε θεωρητικό ή πρακτικό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει.