Σεμινάριο APLS στο Νοσοκομείο Ιασώ Παίδων, Μάιος 2018

Σεμινάριο APLS θα δεξαχθει στο Νοσοκομείο Ιασώ Παίδων

12 και 13 Μαίου 2018

poster