APLS

Advance Paediatric Life Support
Η Εταιρεία μας

published: 09 May 2008


Η Εταιρεία μας

 

Η Εταιρεία μας, αποτελεί το Ελληνικό τμήμα του APLS (Advanced Paediatric Life Support), του ALSG (Advanced Life Support Group), ενός απότους μεγαλύτερους φορείς εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική παγκοσμίως, με έδραστο Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου. To Eλληνικό Τμήμα, έχειτην μορφή εταιρείας αστικής ευθύνης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τηνεπωνυμία APLS HELLAS-ΕπείγουσαΙατρική για Παιδιά και έδρα στην Αθήνα. Τα Σεμινάρια μας εκτός της πιστοποίησης στον μητρικό οργανισμό ALSG, χαίρουν αναγνώρισης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) και είναι επίσης πιστοποιημένα στην ΕθνικήΕπιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Κεντρικού ΣυμβουλίουΥγείας (ΚΕΣΥ).

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας μας,σκοπός της APLS Hellas είναι η προώθηση τηςεκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού τωνΥπηρεσιών Υγείας, στην Επείγουσα Ιατρική για Παιδιά και ειδικότερα στη Βασικήκαι Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η APLS Hellas έχει υιοθετήσει πλήρως του όρους και τους κανονισμούς του APLS,του οποίου αποτελεί αναγνωρισμένο παράρτημα στην Ελλάδα. Όπως κάθε εθνικήεπιτροπή, έτσι και η Ελληνική συμμετέχει με αντιπρόσωπό της στην στη ΔιεθνήΟμάδα Εργασίας (APLS Working Group),η οποία αποτελεί τον πυρήνα του σχεδιασμού, του ποιοτικού ελέγχου και τηςεξέλιξης των Σεμιναρίων, ενσωματώνοντας τα νεότερα επιστημονικά, ιατρικά καιεκπαιδευτικά δεδομένα. Αντίστοιχη είναι και η συμμετοχή και αντιπροσώπευσή μαςστην Ομάδα Εργασίας για την Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά της ΕΕΚΑΑΝ στο ΚΕΣΥ.Τα Σεμινάριά μας απευθύνονται σε γιατρούς, ειδικούς ή ειδικευόμενουςαναισθησιολόγους, παιδιάτρους, παιδοχειρουργούς, γενικούς γιατρούς και γιατρούςοποιασδήποτε άλλης ειδικότητας που ασχολείται με παιδιά. Παράλληλα, νοσηλευτές, παραϊατρικόπροσωπικό Τμημάτων ή Κλινικών, διασώστες του ΕΚΑΒ, που αντιμετωπίζουν παιδιά,έχουν τη θέση τους στο κοινό των Σεμιναρίων μας. Η επιτυχής συμμετοχή σταΣεμινάρια πιστοποιείται στο Advanced Life Support Group και στην Eθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

Παράλληλα, η APLS Hellas δραστηριοποιείται στην ευαισθητοποίηση των φορέων ιατρικήςκαι νοσηλευτικής εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο της Επείγουσας Ιατρικήςγια Παιδιά, με ενεργό συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα Κλινικών,Επιστημονικών Εταιρειών, Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων, Ημερίδων, Συνεδρίων ήάλλων δραστηριοτήτων που οργανώνονται από διάφορους φορείς της επιστημονικήςκοινότητας. Οι εκπαιδευτές μας μπορούν να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό υλικόμας αναλόγως των αναγκών του κοινού στο οποίο απευθύνεται η εκάστοτεεκπαιδευτική δραστηριότητα.

 

Τέλος, πολύ σημαντικήθεωρούμε τη δραστηριοποίησή μας στην εκπαίδευση του πληθυσμού και ειδικότερατων ατόμων που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με παιδιά. Εκπαιδευτικοίπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς, γυμναστές ή μέλη άλλωνφορέων μπορούν να εκπαιδευτούν με απλό και εύληπτο τρόπο σε βασικές αλλάσωτήριες γνώσεις και δεξιότητες Βασικής Υποστήριξης της Ζωής.

 

Οι άνθρωποι της APLS Hellas

 

Aπότον Ιούνιο του 2002, μετά από ειδικό Σεμινάριο (Generic Instructor Course) διαμορφώθηκε η πρώτη Ομάδα Εκπαιδευτών, αποτελούμενη από 12 διαπιστευμένους Εκπαιδευτές(APLS Instructors), στους οποίους ανατέθηκεη αυτονομία και η διαχείριση του προγράμματος, υπό την πιστοποίηση και τονδιαρκή έλεγχο ποιότητας του ALSG. Το Σεμινάριο αυτό,επαναλήφθηκε άλλες τρεις φορές εμπλουτίζοντας το δυναμικό της Ομάδας με άλλους45 Εκπαιδευτές.

Οι Εκπαιδευτές είναιγιατροί διάφορων συναφών προς το παιδί ειδικοτήτων (παιδίατροι,αναισθησιολόγοι, παιδοχειρουργοί, εντατικολόγοι), προέρχονται από διάφορεςπεριοχές της Ελλάδας και από διάφορες βαθμίδες (επιμελητές και διευθυντές ΕΣΥ,πανεπιστημιακοί, γιατροί του ΕΚΑΒ, ιδιώτες). Η συμμετοχή τους δεν αποβλέπει σεκαμία ανταμοιβή πέραν της ηθικής και της εκπλήρωσης των στόχων της εκπαίδευσης.Αυτό απαιτεί κατάθεση ψυχής και κόστος σωματικό, ψυχικό και συχνά οικονομικό.Δυστυχώς, ελάχιστο είναι και το feedback που δέχονται εντός τουσυστήματος Υγείας που υπηρετούν, η ευγνωμοσύνη όμως των εκπαιδευόμενων και τωνστελεχών των νοσοκομείων που φιλοξενούν το Σεμινάριο, αποτελεί την καλύτερηαπόδειξη της αξίας της προσπάθειάς τους.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

To ΔιοικητικόΣυμβούλιο της APLS Hellas για την τρέχουσα διετίααπαρτίζεται από τα εξής μέλη:

 

Γιώργος Σπυρίδης, Παιδοχειρουργός, Πρόεδρος ΔΣ - μέλος Working Group ALSG
Λαμπρινή Βρανά, Παιδίατρος/ΜΕΘ, Αντιπρόεδρος ΔΣ
Έλενα Λογοθέτη, Αναισθησιολόγος, Ταμείας ΔΣ
Καλλιόπη Καραμολέγκου, Παιδίατρος, Μέλος ΔΣ
Δέσποινα Ιορδανίδου, Αναισθησιολόγος, Μέλος ΔΣ


…και οι οικονομικοί πόροι…

 

Η APLS Hellasείναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χωρίς ίδιους πόρους. Τα Σεμινάριαλειτουργούν χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα διασφαλίζοντας όμως από τα δίδακτρα,τα δικαιώματα από το ALSG, την απόκτηση καισυντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού, το εκπαιδευτικό υλικό των υποψηφίων, τογραμματειακό κόστος, χώρους υποδοχής καθώς και λειτουργικά έξοδα τωνεκπαιδευτών.